Jeep Cherokee

Strana 11 z 12
Jeep Cherokee
XJ je uniframe, čiže karoséria pevne spojená s pomocným rámom