Jeep Cherokee

Strana 11 z 12
Jeep Cherokee
XJ nemá rebrinový rám, vtedy sa dá karoséria z rámu demontovať