Renault Clio

Strana 4 z 13
Renault Clio
první delší výlet - Makovský průsmyk na hranici CZ/SK