Renault Clio

Strana 4 z 14
Renault Clio
první delší výlet - Makovský průsmyk na hranici CZ/SK