Toyota Auris

Strana 20 z 21
Toyota Auris
obraz parkovacej kamery; obraz je dobrý aj po tme