Toyota Auris

Strana 12 z 21
Toyota Auris
síce dizajn nulový, ale 24-hodinový formát a ľahké nastavovanie