Fiat Punto

Strana 16 z 16
Fiat Punto
Priemerná spotreba - priemer vychádza na 5,7.