Fiat Punto

Strana 4 z 16
Fiat Punto
100 / 19,8 = 5,0505 - neklamal som :-)