Honda Jazz

Strana 10 z 13
Honda Jazz
Čierna hora, nad obcou Vežký Folkmar, v pozadí Sivec