Mitsubishi ASX

Strana 7 z 15
Mitsubishi ASX
Chybí antikorozní ochrana