Škoda Octavia

Strana 1 z 4
Škoda Octavia
Zadek se mi naopak velmi líbí, to neřeší ovšem problém s barvou