Škoda Forman

Strana 1 z 3
Škoda Forman
Výlet do retro musea v Chebu, zastávka ve Frantovkách