Renault Vel Satis

Strana 9 z 10
Renault Vel Satis
Od roku 2006 sa presunula čítačka karty z panelu k pake .