Škoda Favorit

Strana 18 z 22
Škoda Favorit
Odpočinem (ne že by to pro ně byl nějaký záhul) na vrcholu