Škoda Favorit

Strana 18 z 22
Škoda Favorit
Nejvyšší bod cesty