Mitsubishi Delica

Strana 4 z 23
Mitsubishi Delica
kompletní nolejová náplň (+ něco málo navíc).