Zastava 1100

Strana 3 z 3
Zastava 1100
Zmiňovaný volant MOMO