Zastava 1100

Strana 1 z 3
Zastava 1100
Majitel byl vyloženě estét...