Toyota Avensis

Strana 2 z 3
Toyota Avensis
Detail světel. Dálkovky jsou zvlášť.