Škoda 1203

Strana 7 z 8
Škoda 1203
Nalakováno. Vzduch plny aerosolu.