Praga V3S

Strana 1 z 3
Praga V3S
V útvarové garáži