Opel Astra

Strana 18 z 29
Opel Astra
Klasická scéna Jesenických hor, rozsáhlé pastviny dobytka