Škoda Favorit

Strana 28 z 31
Škoda Favorit
ďaleko od ruchu veľkomesta