Volkswagen Passat

Strana 9 z 14
Volkswagen Passat
Schránka vlevo pod volantem (nikdy nevyužita)