Mitsubishi Lancer

Strana 1 z 2
Mitsubishi Lancer
Kevlarová lyžina pod motorem