Volvo V70

Strana 89 z 95
Volvo V70
Takhle Ferrita vypadá na autě...