Volvo V70

Strana 89 z 95
Volvo V70
eRko k vánocům dostalo koncovky od Ferrity,