Opel Astra

Strana 7 z 14
Opel Astra
No je špinavý, na jar umyjem, teraz je to zbytočné si myslím