Volvo V70

Strana 14 z 95
Volvo V70
Vyrobeno ...ehm... v Belgii