Škoda Favorit

Strana 29 z 33
Škoda Favorit
Letošní povodně...