Subaru Outback

Strana 2 z 3
Subaru Outback
U vjzedu na pole u Domašína.