Volkswagen Polo

Strana 14 z 17
Volkswagen Polo
2010 sněhová kalamita v Běchovicích