Škoda 1203

Strana 3 z 4
Škoda 1203
Tudy vyteče voda, když jí nalejete do kabiny.