Škoda 1203

Strana 2 z 4
Škoda 1203
Zkouška háků na věnce.