Toyota Corolla

Strana 5 z 11
Toyota Corolla
CD/MP3 rádio - hrá až neuveritežne dobre a čisto