Opel Vectra

Strana 6 z 13
Opel Vectra
S novými prahovými lištami.