Ford Mondeo

Strana 27 z 28
Ford Mondeo
Slušný motor, tichý a klidný chod (Mondeo je tišší)