Škoda 120

Strana 2 z 5
Škoda 120
Srážka s automobilem