Škoda 1203

Strana 2 z 8
Škoda 1203
Vlevo Blažej, vpravo Ina. Na náměstí v Novém Knině.