Škoda 1203

Strana 1 z 8
Škoda 1203
Dvojčátka. Ina společně s Blažejem.