Mitsubishi Lancer

Strana 7 z 8
Mitsubishi Lancer
Tak tohle kdyby šlo do výroby, tak by to bylo super...