Mitsubishi Lancer

Strana 5 z 8
Mitsubishi Lancer
V odlesku je omylem popelnice :-)