Fiat Punto

Strana 12 z 16
Fiat Punto
Slalom, bol som rychlejsi ako v Smarte ForTwo.