Opel Vectra

Strana 29 z 53
Opel Vectra
Předřadník zevnitř-vlevo dole je vidět zoxidovaný části