Fiat 500

Strana 3 z 7
Fiat 500
185 litrový kufrík je na túto triedu slušná hodnota