Škoda Fabia

Strana 9 z 20
Škoda Fabia
Priemerná spotreba na 300 kmetrovej trase s mestami a dedinami