Porsche 911

Strana 99 z 104
Porsche 911
a vysouvá při rychlosti nad 120 km/h