Škoda 136

Strana 7 z 15
Škoda 136
tak takhle vypadaj následky zimy a působení soli...