Škoda 136

Strana 5 z 15
Škoda 136
elektrony Meteor Ii nachystanej na montáž