Škoda 136

Strana 5 z 15
Škoda 136
náš Zetůrek před STK-1.3.2008