Škoda 136

Strana 4 z 15
Škoda 136
výměna přístrojovky...